Bahove kapi br.33

Walnut (Orah)

Remedija koja osobu štiti od neželjenih uticaja i koja olakšava adaptaciju na novonastalu situaciju, npr. promena ili gubitak posla, razvod, predstojeća operacija, rodjenje deteta...