Bahove kapi br.24

Pine (Crni bor)

Bahova esencija namenjena odgovornim osobama koje koje su sklone samo optuživanju, kako za svoje, tako i za tudje propuste. Često ih grize savest i svaku grešku će sebi pripisati i teško preći preko nje.