Bahove kapi br.23

Olive (Maslina)

Bahova esencija namenjena mentalno ili fizički iscrpljenim i iznurenim osobama. Često usled premora imaju problem sa spavanjem.